Hem

På combiomlast.se berättar vi – partier som står bakom sidan – om vår bild av en stor, öppen och gemensam kombiomlastningscentral.

 

Vi gör det enkelt. Skog finns runt omkring oss i Ljusdals kommun. Skogen har varit och är en resurs. För att utveckla skogsnäringen vidare krävs det att det skapas förutsättningar för att transportera mer skogsprodukter från vår kommun till användare, köpare. Detta kräver att transporterna övergår från bil till järnväg.

 

Vår kommun ligger rätt geografisk för att på ett bra sätt klara av att transportera mer skogsprodukter till områden som Mälardalen. I Mälardalen etablerar sig användare som kraftvämeverk.

 

Från och till en kombiomlastningsterminal kan sedan andra produkter också transporteras som sågade trävaror och containrar. Med teminalen som nav byggs under tid ett logistikcentrum. Det skapar möjligheter för alla företag som har transportbehov. Det ger också möjlighet för nya företag att etablera sig, eftersom det går att transportera varor och produkter till och från kombiomlastningsterminalen.

 

Kombiomlastningsterminalen innebär stora vinster för miljö och jobb. Den är därför en angelägenhet för hela kommunen!

 

Copyright © All Rights Reserved