Affärsmodell

Affärsmodell för kombiomlastningsterminal

I den pågående diskussion om var en omlastningsterminal ska ligga bollas det med siffror och görs olika beräkningar.

Som grund för vårt ställningstagande när det gäller finansiering ligger följande resonemang.

 

En stor och gemensam terminal kan bli verklighet, utifrån affärsmässiga och samhällsekonomiska argument, om alla aktörer samlas där. Affärsmodellen bygger på att terminalen och dess infrastruktur ägs och drivs av en oberoende infrastrukturförvaltare, gärna med kommunen som delägare, och där gjorda investeringar balanseras mot den avkastning som uppstår genom trafikavgifter. Det handlar inte om att användarna ska bidra med hela investeringskostnaden.

I en tidigare gjord utredning har den sammanlagda investeringskostnaden av Ramböll beräknats till ca 230 milj. Bilof har, med hjälp av Infranord, redovisat att den summan kan bli väsentligt lägre, trots att Bilof räknat med en längre järnväg och en frikostig ersättning till berörda markägare. En viktig del i besparingen är att använda högkvalitativt begagnat material. Sådant som Infranord redan idag använder i spårbyggnadsuppdrag för Trafikverket när det gäller icke-höghastighetsbanor.

Den del av ytan som behövs för en öppen terminal uppskattas till 8 ha för en öppen terminaldel. Det är den ytdel som kommer att ingå i ett framtida ”terminalbolag”. Övriga ytor (32 ha) säljs eller hyrs ut till olika användare. Modellen finns t ex i Stockaryd och Falköping. Förutom skogsföretagen finns andra intressenter till övriga ytor (t ex Vattenfall Värme och Fortum Värme). Wallbergs hyr redan ut sin mark för det ändamålet.

Affärsmässigt är alternativen till transport via järnväg för många företag stagnation, minskad verksamhet eller nedläggning.

Det behövs nu tas beslut om att bilda ett konsortium i vilket Ljusdals kommun och skogsföretagen ingår för att närmare i detalj ta fram förslag till finansiering.

 

Kombiomlastningscentralen innebär stora vinster för miljö och jobb. Den blir därför en angelägenhet för hela kommunen med ett stort allmän intresse.

 

Copyright © All Rights Reserved