Partier

I Ljusdals kommun finns en politisk majoritet för en stor, öppen, gemensam omlastningsterminal. Däremot råder det olika uppfattningar om hur den ska kunna förverkligas.

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Socialradikala Demokraterna i Ljusdal har tagit klart ställning för en kombiomlastningsterminal i Bränta, och för att kommunen inte ska anlägga flera omlastningsterminaler.

 

Vi tror inte på att en omlastningscentral i Kläppa går att inom överskådlig tid flytta till Bränta. Tvärtom, hör vi tydligt från skogsföretag att en förutsättning för Bränta är att alla skogsföretag är med i en gemensam terminal och att det därför inte ska anläggas en eller flera andra omlastningscentraler i kommunen. De som påstår motsatsen måste visa att de vet bättre än skogsföretagen själva, och att de kan få skogsföretagen att göra satsningar som de inte tror på.

 

Ljusdals kommun kan genom sitt planmonopol påverka utveckling mot Bränta, om det finns en politisk vilja.

Satsningen på en terminal på Bränta är en satsning för framtiden. En satsning som kommande generationer kommer att kunna leva av, och som långsiktigt hjälper till att utveckla kommunen. Politiska beslut om en sådan satsning ska tas med stor politisk enighet. Besluten måste överleva kommande val och måste därför vara väl förankrade hos såväl invånare som politiker.

 

Satsningen i Bränta innebär nya jobb i så väl närtid som i det längre perspektivet, och är helt i linje med kommunens övergripande mål om att bli Hälsinglands mest attraktiva kommun med en positiv befolkningsutveckling.

 

 

Vi ställer upp! Samtal är viktigt för att vi ska förstå varandra och för att mobilisera mod att gemensamt förverkliga idéer. Vill du, vill ni – mejla till oss så kommer vi och pratar om kombiomlastningsterminal och kommunens framtid.

lasse@combilast.se Moderat oppositionsråd

lars@combilast.se Kristdemokraterna

Jonny@combilast.se Socialradikala demokraterna

harald@combilast.se Folkpartiet

Ingalill@combilast.se Miljöpartiet

 

Copyright © All Rights Reserved