Produkter

Möjliga volymer på 1miljon ton/år

Redan idag transporteras över 500 000 ton från kommunen på järnväg. Till det kan nu läggas flis och sågade produkter samt containrar som innehåller alla möjliga varor. Redan vid starten av en omlastningcentral på Bränta finns förutsättningar för att dubbla antalet kubikmeter skogsprodukter.

Samtidig skapas möjligheter på Bränta för att förädla skogsprodukter, exempelvis genom torkning. Bräntaområdet kan också hålla lager av tex. timmer och flis,så att användarna kan köpa den mängd av en produkt som de behöver.

 

Copyright © All Rights Reserved