Till Bränta

Vägen till Logistikcentrum Bränta har varit (och är) lång. Ljusdals kommun har haft frågan på sitt bord i mer än tio år. Det som har satt fart på arbetet med att ta sig till Bränta är Bilof (träföretag i samarbete för kombterminal). Bilof utredning (se länk.) Bilof har tillsammans med region Gävleborg och Ljusdals Kommun gjort ett arbete som visar på att det med all sannolikhet går att förverkliga visionen om Bränta.

Men det kräver att olika aktörer samarbetar och tar till sig målet på allvar. Lyssnar till varandra. Kommun, skogsföretag, andra företag, Trafikverk, Region Gävleborg och Länsstyrelsen.

Ljusdals kommun har en betydelsefull roll att spela för att Bränta ska bli verklighet. Inget logistikcentra har skapats utan ett stort kommunalt engagemang för idén. Kommunens insats behövs bland annat för att Trafikverket, Region Gävleborg och Länsstyrelsen ska engagera sig. Kommunens insats behövs för att få till en rimlig offentlig finansiering genom pengar från EU, Tillväxtverk och Vinnova som exempel. Kommunens insats behövs för att centrat ska bli öppet och gemensamt.

 

 

Nästa steg mot Bränta är att det skapas ett konsortium, i vilket kommunen måste ta en ledande roll tillsammans med skogsföretagen.Dess uppgift är att ta fram underlag för finansiering, samt att skapa ett bolag för drift av terminalen.

Att alla ska med är viktigt! Omlastningsterminaler för omlastning från lastbil till tåg kräver stora investeringar och insatser från såväl Trafikverk som kommun. De är tidskrävande och är därför inga kortsiktiga lösningar. Investeringarna måste betala sig.

Emellertid kan vägen till Bränta gå via Ede, som kan vara en tillfällig omlastningsplats på väg mot Bränta. En investering som då kan användas vidare.

Copyright © All Rights Reserved